blog

Jak funguje celý proces restaurování nábytku

Restaurování nábytku – popis procesu zjednodušenou formou:

Nejdříve je nutno provést průzkum dané věci, kterou chcete restaurovat. Zdali a jak moc je zasažena dřevo-škůdci, hnilobou či jinou nákazou postihující dřevo. Pokud dřevo není nijak zasaženo, můžeme rovnou přistoupit k restaurování či renovaci nábytku dle Vašeho přání, týkající se detailu nátěru, kování či dalšího zdobení. V případě, že je dřevo napadeno dřevo-škůdci, tak můžeme použít louhování nebo ozařování, díky kterému se jich zbavíme a dřevo bude chráněno na další desítky let.

Pokud budeme restaurovat, tak se budeme snažit danou věc navrátit do původního stavu včetně barevnosti a detailů. Ideální je, pokud máte nějakou historickou fotografii, dle které se bude restaurování provádět nebo necháte toto posouzení na nás. Další možností je renovace nábytku, což je individualizace a odklonění se od původního vzhledu, na základě Vašich představ a přání. Lze však možno provést i propojení obou možností a najít tak kombinaci zachování původního vzhledu a zdobení individuální formou.

Poté již započnou samotné práce restaurování, které obnášejí ruční broušení, případné opravy zasažených míst, odstranění původních nátěrů, , opětovné broušení, leštění kování, impregnace, několika-vrstvé nátěry, opětovné broušení, včetně finálního nátěru a lakování. Vše je během procesu restaurování konzultováno se zákazníkem, aby výsledný vzhled odpovídal představě a přání zákazníka.

Restaurování nábytku